คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
ReviewService

10 อันดับ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ แก้ปัญหาเด็กออทิสติก เด็กพูดช้า


- Advertisement -

สารบัญ

10 อันดับ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ แก้ปัญหาเด็กออทิสติก เด็กพูดช้า

การเลือกหาบริการ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ จากเรื่องของการพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยแรกตั้งแต่เกิดนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เด็กสามารถเริ่มต้นการพูด การเดิน การหยิบจับสิ่งของและวิธีการต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งในส่วนแรกของการพัฒนาเหล่านี้เองก็มีเรื่องของการฝึกจำ ฝึกภาษา ฝึกการเคลื่อนไหว ในหลักการสอนของเด็กช่วงวัยนี้เองก็อาจจะต้องมีการใช้ความความรู้เฉพาะทางที่ค่อนข้างมากเพื่อให้เด็กที่ได้รับการสอนสามารถต่อยอดพัฒนาการของตัวเองได้ และในกลุ่มของเด็กพิเศษ เด็กออทิสติก เด็กพัฒนาการช้า กลุ่มเหล่านี้เองจำเป็นที่จะต้องมีการกระต้นพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ที่ยังขาดหายไปเพื่อให้ตัวของเด็กเองได้แสดงศักยภาพอย่างเหมาะสม การเลือก คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ที่ไหนดี สามารถหาใช้บริการได้แล้วในบทความนี้กัน

วิธีการสังเกตเด็กที่มีพัฒนาการช้า จากอวัยวะภายในร่างกาย

ในความกังวลของพ่อแม่ทุกคนที่อยากจะรู้ว่าลูกของตัวเองนั้นเป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้าหรือไม่นั้น ความจำเป็นที่จะต้องรู้นั้นเพื่อให้การเตรียมตัวที่จะเลี้ยงดูลูกของตัวเอง และการเตรียมหลักสูตรการสอนเองทำให้อาจต้องมีการเลือก ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก เพื่อเริ่มต้นการสอนหลักการใช้ชีวิตอยากถูกวิธีการนั้น ในความจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการสังเกตอย่างที่ได้เข้าใจกันนั้นการที่จะรู้ได้ว่าเด็กที่เกิดมามีพัฒนายังไงบ้างมีจุดสังเกตให้เข้าใจได้ตามนี้

 1. เด็กที่มีศรีษะที่ผิดปกติ
 2. เด็กที่มีจมูกที่ผิดปกติ
 3. เด็กที่มีหูที่ผิดปกติ
 4. เด็กที่มีปากผิดปกติ
 5. เด็กที่มีตาผิดปกติ
 6. เด็กที่มีลิ้นผิดปกติ
 7. เด็กที่มีผิวหนังผิดปกติ
 8. เด็กที่มีแขนขน สัดส่วนร่างกายที่ผิดปกติ

วิธีการเลือก คลินิกกระตุ้นพัฒนาการที่ดีที่สุด

การตัดสินใจที่จะเลือก คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ที่ไหนดี จากความต้องการให้ลูกสมาชิกคนสำคัญที่สุดได้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสม กระตุ้นความคิด การอ่าน การเขียน เสริมความรู้ให้เด็กมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น การบริการกระตุ้นพัฒนาการในปัจจุบันเริ่มที่จะมีความรู้จักเพิ่มขึ้น จากช่วงเวลาปัจจุบันของกลุ่มเด็กพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานั้นทำให้ความสำคัญของการกระตุ้นพัฒนาการมีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นแล้วการเลือกให้ได้บริการกระตุ้นพัฒนาการที่ดีที่สุด เลือกได้จากวิธีการนี้

 • คลินิกที่มีการระบุรายละเอียดของการดูแลให้ดูเพื่อการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
 • การให้บริการของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กที่ต้องการมีพัฒนาการมีการการันตีใบรับรอง
 • สถานที่การกระตุ้นพัฒนาการมีความปลอดโปร่งมีการทำความสะอาดอย่างดี
 • เครื่องมือ อุปกรณ์ ของสำหรับการสันทนาการมีการจัดเตรียมเอาไว้อย่างเหมาะสม
 • รีวิวของการให้บริการภายในคลินิกกระตุ้นพัฒนาการมีทั้งการพูด การทำความเข้าใจ การทำแบบฝึกหัดเบื้องต้น

Toprankthailand รีวิว 10 อันดับ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ที่ได้คุณภาพเข้าบริการได้ง่าย ๆ จากการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ที่มีให้ดูรายละเอียดจากรีวิวที่จัดหามาให้รับรองวิธีการกระตุ้นพัฒนาการที่เห็นผลได้ทันที

มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คลินิกกระตุ้นพัฒนาการที่ดีที่สุด

1. มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คลินิกกระตุ้นพัฒนาการที่ดีที่สุด

กระตุ้นพัฒนาการของเด็กที่กำลังเติบโตให้ได้ประสิทธิภาพที่สุดเลือกบริการได้ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คลินิกกระตุ้นพัฒนาการที่ดีที่สุด จากการให้บริการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีวิธีการบำบัด กระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งยังการจัดเตรียมเครื่องมือที่ทำให้เด็กเกิดความสนใจ ไม่รู้สึกเบื่อ เห็นผลการพัฒนาของเด็กตั้งแต่การพูด เดิน การเข้าใจภาษา ได้ทันที ราคาเริ่มต้นบริการ 400 – 500 บาท

ช่องทางติดต่อคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

สาขาที่ให้บริการ : 888 ถนน บรมราชชนนี ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
เบอร์โทร : 02-849-6600 ต่อ 1541 หรือ 1542
เว็ปไซต์ : https://www.gj.mahidol.ac.th/


สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เห็นการพัฒนาได้รวดเร็ว

2. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เห็นการพัฒนาได้รวดเร็ว

หากต้องการให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมเลือกบริการที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก การให้บริการกับทุกกลุ่มของเด็กที่มีพัฒนาการช้า เด็กกลุ่มพิเศษ กลุ่มออทิสซึม รับรองได้ว่าทุกการดูแลเด็กที่ต้องการเสริมพัฒนาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการจัดเตรียมวิธีการดูแลที่ใส่ใจเด็กทุกคนที่เข้าใช้บริการเตรียมเครื่องมือและวิธีสันทนาการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ช่องทางติดต่อบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สาขาที่ให้บริการ : 420/8 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร : 1415
เว็ปไซต์ : https://www.childrenhospital.go.th/


Kidscovery Center ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ บำบัด ฟื้นฟูพื้นฐานการใช้ชีวิตได้อย่างดี

3. Kidscovery Center ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ บำบัด ฟื้นฟูพื้นฐานการใช้ชีวิตได้อย่างดี

การจะทำให้เด็กที่กำลังเติบโตมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมนั้น สำหรับบางครอบครัวแล้วอาจจะยังไม่รู้วิธีการที่ถูกต้อง ทำให้การเลือก Kidscovery Center ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ ที่ช่วยในการวิเคราะห์ ให้บริการดูแลกลุ่มเด็กที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ ให้เห็นผลได้ชัดเจนขึ้นนั้น รับรองวิธีการสอนที่ทำให้เด็กได้มีวิธีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น ปรับระดับของการพัฒนาการทุกขั้นตอนเพื่อให้เด็กได้มีการเติบโตอย่างเหมาะสม

ช่องทางติดต่อศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ Kidscovery Center

สาขาที่ให้บริการ : 15 71 72 ตำบล ท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทร : 081-616-9156
เว็ปไซต์ : https://kidscovery.club/


Mental KIDS คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ เพิ่มทักษะการพูด ได้ยิน และการมอง

4. Mental KIDS คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ เพิ่มทักษะการพูด ได้ยิน และการมอง

Mental KIDS คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ หากกำลังมีความกังวลเรื่องพัฒนาการของเด็กที่เลี้ยงอยู่ สามารถเลือกบริการที่คลินิกนี้จากโปรแกรมของวิธีการดูแลทุกเคสของเด็กทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเด็กพูดช้า พูดไม่ชัด การแสดงออกที่ไม่ชัดเจน การทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่ช้า สามารถพัฒนาการทักษะเหล่านี้ได้ บททดสอบ สื่อการเรียนรู้ที่นำมาเสนอให้เด็ก ๆ ได้ทำความเข้าใจมีหลักสูตรการสอนให้พ่อแม่ทุกคนไม่ต้องกังวลแน่นอน

ช่องทางติดต่อคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ Mental KIDS

สาขาที่ให้บริการ : 533/3 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทร : 062-869-8227
เว็ปไซต์ : https://www.mentalkids.in.th/


Modulo Kids บริการกระตุ้นพัฒนาการ เสริมทักษาความรู้ให้เด็กทุกวัยอย่างมั่นใจ

5. Modulo Kids บริการกระตุ้นพัฒนาการ เสริมทักษาความรู้ให้เด็กทุกวัยอย่างมั่นใจ

ความต้องการที่จะให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านความรู้อย่างชัดเจน Modulo Kids บริการกระตุ้นพัฒนาการ มีวิธีการมาให้พ่อแม่ทุกคนได้มั่นใจหลักสูตรการสอนเด็กที่ทำให้เข้าใจหลักของการใช้ภาษาได้มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษ เสริมความรู้การพูด การจับสิ้งของ การเข้าสังคม การใช้ภาษาที่ชัดเจนทำให้ตัวของเด็กมีความมั่นใจจะแสดงความรู้ ความเห็นออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ เสริมทักษาการเรียนรู้ให้สมองเด็กมีพัฒนาการที่เด่นชัดกว่าเดิม

ช่องทางติดต่อคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ Modulo Kids

สาขาที่ให้บริการ : Central Plaza Grand Rama 9, floor, 12 ถ. รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร : 02-160-3443 , 092-131-0001
เว็ปไซต์ : https://kids.modulolearning.com/


BaaKhuPhu ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก เสริมความรู้ สร้างทักษาชีวิตประจำวันให้เด็กทำได้ง่าย

6. BaaKhuPhu ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก เสริมความรู้ สร้างทักษาชีวิตประจำวันให้เด็กทำได้ง่าย

มั่นใจได้ทุกขั้นตอน โปรแกรมการให้บริการเพื่อเด็กทุกกลุ่มที่ต้องการเสริมทักษาให้ตัวเอง BaaKhuPhu ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก รวมทุกหลักสูตรการสอนให้เด็กทุกวัยอย่างเหมาะสมมีการวิเคราะห์ ให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมหลังเข้าเรียนจากโปรแกรมที่ได้เลือก ให้พ่อแม่ได้มีช่วงเวลาสันทนาการกับลูกของตัวเองเพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหา วิธีการพัฒนาการเด็กอย่างถูกวิธีเพื่อให้เด็กได้มีทักษะการเรียนรู้อย่างเด่นชัดนั้นเอง

ช่องทางติดต่อศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ BaaKhuPhu

สาขาที่ให้บริการ : 244/11 ซอยยาบรรลือ ถนนราชวิถีพร แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทร : 093-555-2649
เว็ปไซต์ : https://www.baankhuphu.com/


Growingsmart คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ทุกเคสของเด็กทุกกลุ่มมีความใส่ใจสอนอย่างดี

7. Growingsmart คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ทุกเคสของเด็กทุกกลุ่มมีความใส่ใจสอนอย่างดี

Growingsmart คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ เด็กสมาธิสั้น เด็กกลุ่มออทิสติก ฝึกบำบัด กระตุ้นพัฒนาการของเด็กให้มีการแสดงทักษะได้ดีขึ้น ให้การประเมินทุกสภาวะของเด็กได้แก้ไขอย่างถูกวิธีการทุกโปรแกรมการสอนมีการคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อให้เด็กที่มีพัฒนาการช้า ได้เกิดการกระตุ้นทักษะของตัวเองได้เข้าถึงทุกวิธีการไม่ว่าจะเป็นการอ่าน เขียน พูด การเข้าหาเพื่อน ทุกสูตรการสอนที่นำมาใช้มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา

ช่องทางติดต่อคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ Growingsmart

สาขาที่ให้บริการ : 7/12 Patio รามคำแหง-วงแหวน ซอยเคหะร่มเกล้า 64 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เบอร์โทร : 083-806-1418
เว็ปไซต์ : https://www.growingsmart-ot.com/


Curioo Kids บริการกระตุ้นพัฒนาการ หลักสูตรการสอนเด็กระดับชั้นนำ

8. Curioo Kids บริการกระตุ้นพัฒนาการ หลักสูตรการสอนเด็กระดับชั้นนำ

กระตุ้นทักษะของเด็กทุกคนให้มีสกิลที่สูงขึ้นกว่าเดิม Curioo Kids บริการกระตุ้นพัฒนาการ จากหลักสูตรการสอนเสริมพัฒนาการของเด็กทุกทักษะที่มีการจัดสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ภาษาอังกฤษ การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยี การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ กระตุ้นการพัฒนาของเด็กให้มีความรู้และความเข้าใจใอย่างถูกหลักวิธีการ ให้เด็กทุกคนที่จบหลักสูตรการสอนไปมีทักษะเฉพาะเป็นของตัวเองให้เด่นชัดกว่าเดิม

ช่องทางติดต่อบริการกระตุ้นพัฒนาการ Curioo Kids

สาขาที่ให้บริการ : 5th floor เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 5 99/1 ถ. ศรีจันทร์ ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
เบอร์โทร : 089-789-2980
เว็ปไซต์ : https://www.curiookids.in.th/


คลินิกลูกรัก ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ทุกคำถามของเด็ก ตอบได้อย่างมืออาชีพ

9. คลินิกลูกรัก ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ทุกคำถามของเด็ก ตอบได้อย่างมืออาชีพ

การให้ความสำคัญกับเด็กช่วงแรกเกิดไปจนถึงช่วงอายุที่เริ่มจะมีทักษะการพูด อ่าน ฟัง เป็นของตัวเองแล้ว เสริมทักษะเหล่านั้นได้ง่ายเพียงเลือกบริการ คลินิกลูกรัก ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ตรวจรักษาเด็กทุกอาการที่เด็กเป็นเพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด ให้คำปรึกษา พร้อมการสอนผู้ปกครองเด็กให้มีวิธีการรับมือกับเด็กอย่างถูกวิธีการเพื่อไม่ให้เด็กเกิดความเข้าใจที่ผิดในบางเรื่องที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเอง เปิดหลักสูตรการสอน ให้บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้ดีที่สุด

ช่องทางติดต่อศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ คลินิกลูกรัก

สาขาที่ให้บริการ : 2/27, โครงการ JSP Rangsit City, 1 ซอย รังสิต-นครนายก 34 อำเภอธัญบุรี 12130
เบอร์โทร : 095-243-3279
เว็ปไซต์ : https://home-health-care-service-825.business.site/


Brain Kiddy คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก สร้างศักยภาพของสมอง กระตุ้นเป็นระบบมากขึ้น

10. Brain Kiddy คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก สร้างศักยภาพของสมอง กระตุ้นเป็นระบบมากขึ้น

ไม่ต้องกังวลเรื่องของเด็กที่มีพัฒนาการช้า ช่วงเริ่มต้นสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเด็กเลือกคอร์สการสอนได้ที่ Brain Kiddy คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เปิดโลกของการเรียนรู้ให้เด็กมีการเสริมทักษะที่เรียนรู้ได้อย่างชัดเจน ทุกวิธีการสอนมีการรับรองมาตรฐานที่ให้ความสำคัญกับเด็กทุกคน มั่นใจได้จากการเตรียมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กและนักจิตวิทยาที่พร้อมทำการสอนให้เด็กมีความรู้ การทำความเข้าใจได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ช่องทางติดต่อคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ Brain Kiddy

สาขาที่ให้บริการ : 23, ตำบล ท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทร : 099-190-5580
เว็ปไซต์ : http://www.brainkiddy.com/


สรุป คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ

ไม่ต้องกังวลเรื่องของการให้บริการของ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ที่ไหนดี ในเมื่อการจัดรีวิวมาให้เลือกมีการบริการที่เหมาะสม ได้รับรองมาตรฐานการให้บริการสามารถตรวจสอบสถานที่ได้ทันที เมื่อสนใจกันแล้วสามารถติดต่อผ่านช่องทางที่ระบุเอาไว้เพื่อให้ได้บริการพัฒนาการลูก คนสำคัญของเราเป็นไปได้อย่างถูกวิธีการ เลือกคลินิกกระตุ้นพัฒนาการที่มีวิธีการดูแลทุกขั้นตอนตามช่องทางที่รีวิวให้เลือกทั้ง 10 อันดับได้เลย