ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ - 1
ReviewService

10 อันดับ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ใส่ใจทุกช่วงเวลาที่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านของตัวเอง


- Advertisement - 10 อันดับ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ใส่ใจทุกช่วงเวลาที่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านของตัวเอง 1

สารบัญ

10 อันดับ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ใส่ใจทุกช่วงเวลาที่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านของตัวเอง

การเลือกหาบริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ในปัจจุบันจากยอดการสำรวจประชากรของผู้สูงวัยที่กำลังมีเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องของการดูแลกลุ่มคนเหล่านี้เองก็อาจต้องมีการดูแลโดยเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจมีความแข็งแรงอย่างเหมาะสม กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านเพียงคนเดียวก็อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของอุบัติเหตุและการใช้ชีวิตต่าง ๆ ที่ไม่สะดวกจำเป็นต้องมีคนคอยดูแลเอาใจใส่ และเรื่องของสภาพจิตใจเองในบางครอบครัวที่จำเป็นต้องออกไปทำงานตลอดเวลาทำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านคนเดียวก็อาจทำให้มีความรู้สึกเหงาได้ ดังนั้นแล้วการเลือกหา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ คุณภาพดี มีวิธีการดูแลเอาใจใส่ จากกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลเอาใจใส่โดยเฉพาะสามารถเลือกติดต่อเข้าใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ได้แล้วในตอนนี้

ทำไมต้องเลือก บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่

เชียงใหม่ หนึ่งในพื้นที่จังหวัดของประเทศไทยที่มีประชากรอยู่อาศัยจำนวนมาก ซึ่งภายในพื้นที่อยู่เหนือประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ สภาพแวดล้อม ทุกสิ่งล้วนแล้วมีบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยและเรื่องของจำนวนผู้สูงอายุที่จะต้องอยู่ภายในเขตพื้นที่ดังกล่าว อย่างที่ได้เข้าใจกับวิธีการดูแลของแต่ละครอบครัวเองก็อาจยังไม่พร้อมดูแลได้ประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม ทำให้การเลือก บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ที่เปิดให้เข้ารับการดูแลมีวิธีการจากเทคนิคของทีมงาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์เอาไว้ใช้ในสถานการณ์ที่จำเป็น และในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่การพักฟื้นที่ทำให้ความรู้สึกของผู้สูงอายุเอง มีความผ่อนคลาย รู้สึกดีตลอดเวลาที่ได้พักฟื้นตัวเอง นอกจากนี้เรื่องของการเข้าสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุภายในศูนย์การดูแลที่มีการจัดกิจกรรมให้เข้าร่วมกัน รับรองได้ว่าไม่รู้สึกเหงาแน่นอนกับกิจกรรม สันทนาการที่จัดขึ้น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ - 2

วิธีการเลือก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ มาตรฐานบริการที่ต้องการ

การจะเลือก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ที่ไหนดี ในความสนใจเลือกสถานที่ให้ผู้สูงอายุภายในบ้านของตนเอง สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างสบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจที่ต้องการพักฟื้นจากสถานที่คุณภาพ ในปัจจุบันการเปิดของศูนย์บริการดูแลผู้สูงวัยที่มีให้เลือกในแต่ละที่ของจังหวัดเชียงใหม่เองก็ค่อนข้างมีหลากหลายสถานที่การติดต่อบริการเพื่อสอบถามข้อมูล การให้บริการของ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ที่ได้มาตรฐาน หากจะให้เลือกด้วยตัวเองก็อาจจะสับสน เลือกไม่ถูกว่าจะฝากการดูแลกับศูนย์แห่งไหนดี สำหรับการมีเกณฑ์ตัวเลือกมาช่วยตัดสินใจเข้าใช้บริการก็อาจเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม หากต้องการให้ผู้สูงอายุที่เรารักได้อยู่อย่างสุขสบายตามที่ตัวเองได้หวังเอาไว้

  • การดูข้อมูลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ที่มีแจงรายละเอียดเอาไว้ผ่านทางหน้าเว็บครบทุกข้อมูลบริการที่จำเป็น
  • การแจงรายละเอียดของราคาการดูแลที่ตกต่อเดือน / ตอ่ปีที่ต้องการฝากดูแล
  • การระบุที่ตั้งและช่องทางการติดต่อที่เป็นข้อมูลจริงสามารถติดต่อได้
  • การจัดเตรียมทีมแพทย์ ผู้ดูแลที่มีความเชี่ยวชาญและมีการฝึกอบรมแล้ว
  • การจัดเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์เอาไว้รับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้
  • การดูสภาพแวดล้อมภายในศูนย์รับฝากมีบรรยากาศที่ถ่ายเทได้ดี
  • รีวิวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ของผู้เข้าใช้บริการและสามารถรับฝากได้จริง

Toprankthailand  รีวิว 10 อันดับ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ การเริ่มต้นมองหาสถานที่มาช่วยในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้าน ในความต้องการที่อยากจะให้ช่วงเวลาในการพักฟื้นเป็นไปด้วยหลักวิธีการถูกต้องอย่างเหมาะสม รีวิว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ 2024 มีพร้อมจัดเตรียมช่องทางการติดต่ออย่างเหมาะสม เตรียมความพร้อมให้ ผู้สนใจสามารถฝากผู้สูงอายุให้ดูแลได้ทันที

บ้านลลิสา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ การบริการดูแลผู้สูงอายุในทุกเคสที่เป็น

1. บ้านลลิสา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ การบริการดูแลผู้สูงอายุในทุกเคสที่เป็น

ทุกการให้บริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของสิ่งรอบตัวของผู้สูงอายุที่ต้องการพักฟื้นตัวเอง บ้านลลิสา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ จัดเตรียมทุกช่องทางการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีความใส่ใจในผู้สูงอายุทุกคนที่ต้องการใช้เวลาพักฟื้นให้ตัวเองมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดียิ่งขึ้น ทุกการบริการดูแลที่ไม่ได้มีเพียงสถานที่สะอาด ปลอดโปร่งต่อการพักผ่อนเพียงอย่างเดียว การให้บริการของทีมงานผู้ดูแล แพทย์ผู้เข้าทำการตรวจเช็คอาการในทุก ๆ ช่วงของการอยู่พักฟื้นภายใน บ้านลสิลา รับรองได้ถึงบริการใส่ใจเหมือนการอยู่ภายในครอบครัวที่บ้านตลอดการอาศัยอยู่บริการ

ช่องทางการติดต่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ บ้านลลิสา

ที่ตั้ง : 88/1 ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทร : 088-259-1895 , 05-385-5008
เว็บไซต์ : https://www.nursinghomecm.com/


Chiangmai Nursing Home Care บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ใส่ใจทุกช่วงเวลาที่มีให้บริการ

2. Chiangmai Nursing Home Care บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ใส่ใจทุกช่วงเวลาที่มีให้ผู้สูงอายุที่ใช้บริการ

การจัดเตรียมทุกความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุด้วยประสิทธิภาพของบริการที่ดีที่สุด Chiangmai Nursing Home Care บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ให้ความชัดเจน จริง และมีความเป็นมืออาชีพการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการใช้ช่วงเวลาของตัวเองในการพักฟื้นตัวเอง หรือการมีประสบการณ์ความเป็นอยู่ที่รู้สึกอบอุ่นตลอดเวลา ในการเข้าสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุคนอื่น ๆ ที่อยู่ภายในบ้านพัก ให้ความสำคัญในทุกเคสของผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ทุกบริการดูแลที่ใส่ใจทุกรายละเอียดสิ่งจำเป็นต่อตัวเอง รับรองได้ถึงกิจกรรม สันทนาการที่จัดขึ้นมาให้รู้สึกดีตลอดเวลาที่ร่วมทำ

ช่องทางการติดต่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ Chiangmai Nursing Home Care

ที่ตั้ง : 199/414, หนองจ๊อม, สันทราย, เชียงใหม่ 50210
เบอร์โทร : 080-124-8695
เว็บไซต์ : https://chiangmainursinghome.com/


Tranquila Elderly Care บ้านพักผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ให้บรรยากาศของการอาศัยรู้สึกเหมือนบ้านตัวเอง

3. Tranquila Elderly Care บ้านพักผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ให้บรรยากาศของการอาศัยรู้สึกเหมือนบ้านตัวเอง

สร้างแรงบันดาลใจของการพักผ่อน พร้อมการฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายให้กับผู้สูงอายุที่ต้องการช่วงเวลาที่สงบตลอดวัน Tranquila Elderly Care บ้านพักผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ให้บรรยากาศภายในบ้านพักได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกผ่อนคลายอารมณ์และจิตใจที่รู้สึกได้รับการฟื้นฟู ให้ความสำคัญในทุกเคสของการดูแลที่ตรวจสอบให้บริการกับผู้สูงอายุทุกคน รับรองมาตรฐานการดูแลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมการจัดเตรียมเครื่องมืออย่างเหมาะสมเพื่อให้การตอบรับสถานการณ์ต่าง ๆ ทำได้ง่ายขึ้น มั่นใจ บริการปลอดภัย รับรองถึงความสงบที่ได้รับและไม่มีเหงาแน่นอนจากกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อให้ผู้สูงวัยทุกคนได้เข้าร่วม

ช่องทางการติดต่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ Tranquila Elderly Care

ที่ตั้ง : 112 หมู่5 สันทรายน้อย เชียงใหม่ 50210
เบอร์โทร : 089-810-3889
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Tranquila2022


Chiva Care ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ จัดเตรียมทุกวิธีการอย่างถูกหลักมาตรฐานสากล

4. Chiva Care ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ จัดเตรียมทุกวิธีการอย่างถูกหลักมาตรฐานสากล

ให้ทุกช่วงเวลาของการพักฟื้นของผู้สูงอายุได้มีประสิทธิดียิ่งขึ้น Chiva Care ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ เปิดบริการให้ผู้ที่สนใจอยากจัดเตรียมช่วงเวลาของการพักผ่อนในช่วงอายุที่มากขึ้น หรือจะเป็นการดูแลกับผู้ที่ต้องการฝากคนสูงอายุให้ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด ทุกความสำคัญของการดูแลที่ทำให้ผู้สูงอายุมีช่วงเวลาการอยู่กับตัวเองมากขึ้น ทุกบรรยากาศรอบศูนย์พักพิงมีติดอยู่ใกล้ธรรมชาติ ให้ความรู้สึกสบายอก สบายใจตลอดเวลากับการดูแลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีปัญหาร่างกายหรือสมองสามารถพักรักษา ฟื้นฟูสภาพตัวเองได้ภายในศูนย์การดูแลแห่งนี้

ช่องทางการติดต่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ Chiva Care

ที่ตั้ง : 99/9 หมู่ 6 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทร : 096-980-0126
เว็บไซต์ : https://chivacarerehab.com/


แม่โจ้ เนอร์สซิ่งโฮม บริการรับดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่

5. แม่โจ้ เนอร์สซิ่งโฮม บริการรับดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ พักพิงให้การดูแลด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

หากกำลังคิดเลือกหา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ที่ไหนดี แม่โจ้ เนอร์สซิ่งโฮม บริการรับดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ มีพร้อมทุกบริการอย่างเหมาะสม การันตีคุณภาพจากรางวัลการดูแลผู้สูงวัยที่ได้มาตรฐานสากล ให้การดูแลทุกช่วงเวลาสามารถมั่นใจถึงความปลอดภัย การดูแลที่เปรียบเสมือนการเป็นอยู่ดั่งญาติมิตรให้ความรู้สึกของผู้สูงอายุไม่โดดเดี่ยวอ้างว้าง ทุกวิธีการดูแลที่ให้ความใส่ใจสร้างประสบการณ์ความรู้สึกที่อบอุ่น เหมือนได้อยู่ที่บ้านของตัวเอง ให้บริการรวดเร็ว จัดเตรีบมเครื่องมืออย่างเหมาะสมเพื่อให้การดูแลสามารถรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดตลอดเวลา

ช่องทางการติดต่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ แม่โจ้ เนอร์สซิ่งโฮม

ที่ตั้ง : 85/162 หมู่บ้านวังบัวตอง ถนนเชียงใหม่-พร้าว (2กม.ก่อนถึง ม.แม่โจ้) หนองจ๊อม อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
เบอร์โทร : 081-112-5750
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/maejonusinghome/


Rakkhun Nursinghome บ้านพักดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ทุกการดูแลอบอุ่นหัวใจกับผู้สูงวัยทุกคน

6. Rakkhun Nursinghome บ้านพักดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ทุกการดูแลอบอุ่นหัวใจกับผู้สูงวัยทุกคน

ทุกระบบของบริการที่ให้ความสำคัญกับผู้เข้ารับการดูแล ไม่ต้องกังวลจากบริการของ Rakkhun Nursinghome บ้านพักดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลจากการดูแลที่ให้ความสำคัญในทุกช่วงของเวลาผู้สูงอายุที่ได้เข้าพักฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของตัวเอง การดูแลทำความสะอาด ใส่ใจหลักอนามัยของผู้สูงอายุทุกคนที่ได้เข้าพัก กิจกรรม การเข้าร่วมสันทนาการที่เปิดให้ผู้สูงอายุได้พบปะกัน รับรองได้ว่าไม่มีเหงา ให้การพักผ่อนภายในบ้านพักพิงมีประสบการณ์ที่เหมือนได้อยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งที่สงบใจได้ตลอดเวลา

ช่องทางการติดต่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ Rakkhun Nursinghome

ที่ตั้ง : 233/99 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านเชียงใหม่วิวดอย ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ,50230
เบอร์โทร : 098-154-5363
เว็บไซต์ : http://www.rakkhunnursinghome.com/


Mckean Senior Center ศูนย์ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ กายภาพบำบัด ดูแลผู้ป่วยสูงอายุทุกคน

7. Mckean Senior Center ศูนย์ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ กายภาพบำบัด ดูแลผู้ป่วยสูงอายุทุกคน

Mckean Senior Center ศูนย์ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ให้บรรยากาศของการพักผ่อนจิตใจและร่างกายได้รับการฟื้นฟูโดยธรรมชาติบำบัด ในสถาบันการดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไป ผู้ติดเตียง ผู้ต้องการเวลาพักฟื้นหลังการผ่าตัด ทุกแนวทางของขั้นตอนดูแลที่สามารถรับรองมาตรฐานระดับสากลได้อย่างดี ให้ความมั่นใจกับผู้สูงอายุทุกคนได้มีช่วงเวลาที่ดีที่สุด ฟื้นฟูและทำการพักผ่อนร่างกายตัวเองให้ความรู้สึกไม่เหงาจากกิจกรรมที่มีการจัดอยู่ตลอดเวลา รับรองความปลอดภัยในบริการที่มีการเวียนเวรดูแลอยู่ตลอดเวลาภายในสถาบันแมคเคนแห่งนี้

ช่องทางการติดต่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ Mckean Senior Center

ที่ตั้ง : 68-69 หมู่ 8 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทร : 053-124-263
เว็บไซต์ : https://mckean.or.th/


อิงรัก บริการรับดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ทุกการดูแลให้บริการด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

8. อิงรัก บริการรับดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ทุกการดูแลให้บริการด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ทุกระดับการให้บริการที่มั่นใจได้ถึงการดูแลผู้สูงวัยอย่างมืออาชีพ อิงรัก บริการรับดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ มีการจัดเตรียมสาขาให้บริการหลากหลายสถานที่ในประเทศไทย รับประกันคุณภาพของบริการที่ใส่ใจผู้สูงอายุทุกคนที่ได้เข้ารับการดูแล ทีมงานและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รับประกันจากใบรับรองการฝึกอบรมผู้สูงอายุโดยเฉพาะ การแบ่งห้องที่มีลักษณะการจัดแบบห้องส่วนตัว ห้องแยก ห้องรวมทั้งหมด ทุกแนวคิดของการดูแลเพื่อให้เข้าถึงผู้สูงอายุได้ทันที การจัดเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทำการตรวจเช็คก่อนติดตั้งใช้งาน รับรองความปลอดภัยและวิธีการใช้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องกังวลกันได้ที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อิงฟ้า กันเลย

ช่องทางการติดต่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ อิงฟ้า

ที่ตั้ง : 208 หมู่ 1 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
เบอร์โทร : 080-128-5266 , 063-664-9056
เว็บไซต์ : https://www.อิงฟ้า.com/


CMU Wellness Center บ้านพักรับดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตใจและร่างกาย

9. CMU Wellness Center บ้านพักรับดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตใจและร่างกายให้ดีขึ้น

แนวคิดของการดูแลพร้อมทำการส่งเสริมกิจกรรมพฤฒพลังในกลุ่มผู้สูงอายุ CMU Wellness Center บ้านพักรับดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ให้บริการด้วยความพร้อมจากแนวคิดของการเสริมสภาวะทางร่างกายและจิตใจให้รู้สึกแข็งแรง ปลอดโปร่งมากขึ้น การดูแลกลุ่มของผู้สูงอายุที่ต้องการช่วงเวลาในการพักฟื้นตัวเอง รับรองได้ถึงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโดยรอบเข้าถึงธรรมชาติโดยรอบได้ง่าย พร้อมทั้งการแนะนำ ให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ รับรองได้ถึงช่วงเวลาของการพักฟื้นอาศัยของผู้สูงอายุสถาบันแห่งนี้มีสุขภาพแข็งแรงกลับไปทุกคน

ช่องทางการติดต่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ CMU Wellness Center

ที่ตั้ง : ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 45 ถนนเจริญประเทศ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทร : 053-904-914 , 053-904-915
เว็บไซต์ : https://www.swc.cmu.ac.th/


PD Nursinghome ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ รับประกันในทุกขั้นตอนการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

10. PD Nursinghome ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ รับประกันในทุกขั้นตอนการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกช่วงเวลาในการฟื้นตัวภายในศูนย์การดูแลของ PD Nursinghome ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ให้บรรยากาศของการพักฟื้นได้รู้สึกติดกับธรรมชาติ ทุกการดูแลในขั้นตอนของสิ่งที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นทีมงานผู้มากประสบการณ์ การจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการดูแลผู้สูงอายุในแต่เคสบุคคล รับประกันคุณภาพของบริการที่ใส่ใจในทุกช่วงเวลาของผู้สูงอายุที่ต้องการพักผ่อนตัวเองให้ดียิ่งขึ้น อาหารการกิน การทำกิจกรรม สันทนาการต่าง ๆ ดูแลโดยทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รับรองทุกการดูแลใส่ใจความปลอดภัยตลอดทั้งวัน

ช่องทางการติดต่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ PD Nursinghome

ที่ตั้ง : 107/44 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
เบอร์โทร : 086-544-3375 , 086-377-9767
เว็บไซต์ : https://pdnursinghome.com/


สรุป ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่

การตัดสินใจที่จะเลือกหา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ หนึ่งในช่องทางที่สำคัญกับการรับฝากดูแลผู้สูงวัย ที่ต้องการมีคนคอยดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ยุ่งยากในการรักษาด้วยตัวเองที่ไม่ได้ถูกหลักวิธีการ การเลือกเลือกศูนย์รับดูแลเฉพาะทางที่ไม่ได้มีเพียงการจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุทุกคนที่ต้องการเข้ามาพักฟื้น การให้บริการของกลุ่มคนผู้ดูแลและการจัดเตรียมเครื่องมืออย่างเหมาะสมเพื่อให้การตอบรับสถานการณ์ที่จำเป็น รวมถึงในจุดบ้านพักผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีการจัดตั้งให้มีความใกล้เคียงกับโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการตลอดเวลา ทำให้ความมั่นใจของการเลือก บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ไม่จำเป็นต้องกังวลเพราะการดูแลโดยความเชี่ยวชาญจากสถานที่พักฟื้นที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านรับรองได้ว่าปลอดภัย ไม่ต้องกังวลถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มีการดูแลผลัดเปลี่ยนตลอด 24 ชั่วโมง

โค้ดส่วนลด shopee