1. NPSIAM บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
Service

10 บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่บริการแบบมืออาชีพ ที่ดีที่สุด 2024


- Advertisement - 10 บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่บริการแบบมืออาชีพ ที่ดีที่สุด 2024 1

สารบัญ

10 บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่บริการแบบมืออาชีพ ที่ดีที่สุด 2024

แรงงานต่างด้าวคือบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่ว่ามาทำงานโดยใช้ความรู้หรือกำลังกายภายในราชอาณาจักรไทย บริษัทและนายจ้างในไทยนิยมจ้างแรงงานต่างด้าวกันมากขึ้นเพราะว่าไทยยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานกันอยู่ การหาแรงงานต่างด้าวมาทำงานนั้นไม่ยากเลย เพียงแค่ติดต่อผ่านบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวเท่านั้น ช่วยลดทั้งเวลาและขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย เพราะบริษัทคอยจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยก็มีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดีก่อนว่าควรมีอะไรบ้าง เช่น ต้องนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น ช่วยดำเนินการเรื่องการตรวจสอบสัญชาติและเอกสารรับรองต่างๆ Toprankthailand เราได้ทำการคัดเลือกแรงงานได้ตรงตามความต้องการของนายจ้าง มีสวัสดิการหรือการรับรองทั้งสำหรับตัวแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง เป็นต้น

1. NPSIAM บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ

1. NPSIAM บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ

NP Siam บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ็นพี.สยาม จำกัด เป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่เปิดในบริการมานานกว่า 10 ปี ให้บริการจัดการแรงงานและบริการเสริมอื่นๆแบบครบวงจร การจัดหาแรงงานเป็นไปตามระบบ MOU คือ

• ยื่นคำร้องเพื่อขอนำเข้าแรงงาน ดำเนินการและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• รับสมัคร สัมภาษณ์และคัดเลือกแรงงานที่ประเทศต้นทาง
นอกจากจัดหาแรงงานแล้วยังรับจัดทำเอกสารแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเรื่องการต่ออายุวีซ่า การทำ Work Permit การทำหนังเดินทาง เป็นต้น ทั้งหมดรับประกันได้ว่าถูกกฎหมาย 100% ตั้งแต่การนำเข้าแรงงานไปจนถึงเอกสารต่างๆ ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับบริการและการจัดการอย่างมืออาชีพ แรงงานมีคุณภาพ รวมทั้งมีทีมงานคอยให้คำแนะนำและแก้ปัญหาตลอดจนจบสัญญาจ้าง

ช่องทางติดต่อบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว

ที่อยู่ : 90/350 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เว็บไซต์ : www.npsiam.com
เบอร์โทร : 099-289-5326 , 096-879-4415


บริษัท จัดหางาน เดอะ เฟิร์ส กูด แมน จำกัด ทุกรูปแบบบริการที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวรวมถึงรับเหมาแรงงาน แรงงานต่างด้าว

2. บริษัท จัดหางาน เดอะ เฟิร์ส กูด แมน จำกัด ทุกรูปแบบบริการที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวรวมถึงรับเหมาแรงงาน แรงงานต่างด้าว

The First Good Man Group เดอะ เฟิร์ส กู๊ด แมน กรุ๊ป บริษัทนำคนต่างด้าวในประเทศที่จัดหาแรงงานต่างด้าวภายใต้เงื่อนไขของ MOU 4 สัญชาติได้แก่ ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม รับดำเนินการเรื่องการจัดหาแรงงานต่างด้าวและเอกสารที่เกี่ยวข้องครบวงจร ตั้งแต่จัดหาแรงงาน ตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ์ คัดเลือกไปจนถึงจัดส่งแรงงานไปถึงสถานที่ทำงาน รวมทั้งจัดการเรื่องเอกสารต่างๆ การต่ออายุวีซ่า กาขอใบอนุญาตเข้าทำงาน การขึ้นทะเบียนแรงงาน เป็นต้น ทำทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริการรวดเร็วและมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านจัดหาแรงงานต่างด้าวมานานกว่า 12 ปี

ช่องทางติดต่อบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว

ที่อยู่ : 1213/339 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอย 21 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์ : www.thefirstgoodman.com
เบอร์โทร : 02-9490699 (อัตโนมัติ)


Ems Labour Co., Ltd  บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฏหมาย (MOU) 

3. Ems Labour Co., Ltd  บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฏหมาย (MOU) 

Ems Labour Co., Ltd บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด รับบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบถูกต้องตามกฎหมาย (MOU) 3 สัญชาติได้แก่ ลาว เมียนมาร์และกัมพูชา เพื่อส่งให้กับสถานประกอบการในประเทศไทย เหมาะสำหรับธุรกิจหลากหลายปนะเภท ช่วยลดขั้นตอนการจัดหาแรงด้วยตัวเอง ดำเนินการจัดหาแรงงาน สัมภาษณ์และคัดเลือกแรงงานให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการผู้จ้าง ให้บริการเกี่ยวเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น วีซ่า พาสปอร์ต ใบอนุญาตทำงาน บัตรโรงพยาบาล และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกชนิด บริษัทมีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดหาแรงงานมานานกว่า 10 ปี จึงสามารถมั่นใจได้ทั้งคุณภาพแรงงาน การให้บริการดุจมืออาชีพ การจัดการในเรื่องอื่นๆ การคุ้มครองแรงงานและมีประกันในกรณีแรงงานหลบหนีถึง 2 ปีเต็ม หากมีปัญหาใดๆ มีทีมงานคอยดูและให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้ตลอดอายุสัญญาจ้างงาน

ช่องทางติดต่อบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว

ที่อยู่ : 88/1 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์ : www.emslabour.com
เบอร์โทร : 098-5526655


บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ

4. Advance Work Co., Ltd. บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ

Advance Work Co., Ltd. บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ แอ๊ดวานซ์ เวิร์คเกอร์ จำกัด ให้บริการรับจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย (MOU) 4 สัญชาติ ได้แก่เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม เพื่อสรรหาแรงงานคุณภาพให้กับสถานประกอบการทุกประเภท มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดหาแรงงานต่างด้าวนานกว่า 10 ปี จึงสามารถการันตรีได้ว่าจะได้รับบริการจากทีมงานมืออาชีพอย่างแน่นอน หากรับบริการจากที่นี่มีประกันแรงงานหลบหนีหรือไม่สามารถทำงานได้ตามกำหนดนานถึง 2 ปี พร้อมการดูแลและแก้ไขปัญหาตลอดอายุสัญญาการทำงาน รับจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจรทั้งพาสปอร์ต วีซ่า การต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตการทำงานและเอกสารอื่นๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากนายจ้างท่านใดมีแรงงานต่างด้าวทำงานด้วยอยู่แล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ครบ/ขาดหาย ที่นี่บริการปรับให้กลับมาเป็นแรงงานถูกกฎหมายได้ รับรองว่ามารับบริการที่นี่ ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน

ช่องทางติดต่อบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว

ที่อยู่ : –
เว็บไซต์ : www.infomou.com
เบอร์โทร : 064-9549194


บริษัทจัดหางาน เคไอ เปอรูมาล คอร์เปอเรชั่น จำกัด

5. KI Perumal : MOU Outsource บริษัทจัดหางาน เคไอ เปอรูมาล คอร์เปอเรชั่น จำกัด

KI Peruma : MOU Outsource เป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 ให้บริการจัดหาแรงงานแบบเหมา (MOU Outsource) ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง คัดเลือกแรงงานตามความต้องการของนายจ้าง จัดส่งแรงงานให้กับสถานประกอบการ ปรับเปลี่ยนแรงงานผิดกฎหมายให้กลับมาถูกกฎหมาย ดำเนินการเกี่ยวกับค่าแรง สวัสดิการ ตรวจสุขภาพ ทำใบอนุญาตการทำงาน พาไปรายงานตัวที่ สตม.ตามกำหนดและอื่นๆอีกมากมาย ช่วยลดภาระในการหาแรงงานให้กับผู้จ้าง

ช่องทางติดต่อบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว

ที่อยู่ :  บริษัทจัดหางาน เคไอ เปอรูมาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 731 อาคารพีเอ็ม ชั้น18 ถนน อโศก – ดินแดง เขต ดินแดง แขวง ดินแดง กทม 10400
เว็บไซต์ :  www.kimoulabor.com
เบอร์โทร : 02-642-9918, 081-818-7234


6. The Worker จัดหาแรงงานต่างด้าว MOU แบบถูกกฏหมาย

6. The Worker จัดหาแรงงานต่างด้าว MOU แบบถูกกฏหมาย

The Worker บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ เดอะ เวิร์คเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติคือ ลาว เมียนมาร์ กัมพูชาและเวียดนามภายใต้เงื่อนไขของ MOU โดยบริษัทจะดำเนินการเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ขอนำเข้าแรงงาน จัดหาแรงงาน สัมภาษณ์และคัดเลือก ขอใบอนุญาตการทำงาน ขอวีซ่า พาเดินทางเข้าประเทศไปอบรมและตรวจสุขภาพ จากนั้นก็ส่งแรงงานไปยังสถานประกอบของผู้จ้าง รับปรับสภาพแรงงานผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายและยังบริการจัดการเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง รับประกันถูกกฎหมาย 100% มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการดุจมืออาชีพ ซื่อสัตย์ โปร่งใสและมีความรับผิดชอบผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

ช่องทางติดต่อบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว

ที่อยู่ : 944/5 ถนน พระรามที่ 4 แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์ : www.worker.co.th
เบอร์โทร : 092-276-0098


บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด

7. บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด

P.CHAIYO บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ป.ไชโย จำกัด เป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 สรรหาแรงงานต่างด้าวคุณภาพ 3 สัญชาติ เมียนมาร์ กัมพูชาและลาว พร้อมนำเข้าแรงงานและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างถูกกฎหมายภายใต้เงื่อนไขของ MOU นอกจากนี้ยังมีบริการแก้ไขแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายให้กลับเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามนโยบายรัฐบาล แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการเหมือนที่แรงงานไทยได้รับ ส่วนผู้ประกอบการจะได้รับบริการที่ดีเยี่ยมครบวงจรด้วยประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 10 ปี หากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นทางบริษัทจะคอยดูแลและแก้ไขปัญหาให้ตลอดอายุสัญญาการจ้างงาน

ช่องทางติดต่อบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว

ที่อยู่ :  26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130
เว็บไซต์ : www.chaiyomanpower.com
เบอร์โทร : 081-732-8181


บริษัทจัดหางาน ซีโอเจ พาสแอนด์เซอร์วิส จำกัด

8. บริษัทจัดหางาน ซีโอเจ พาสแอนด์เซอร์วิส จำกัด

COJ Pass and Service Recruitment บริษัทจัดหางาน ซีโอเจ พาสแอนด์เซอร์วิส จำกัด บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย (MOU) ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 ให้บริการจัดหาแรงงานและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องครบวงจร เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา การสรรหาแรงงาน การนำเข้า การแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ประกอบการและแรงงาน เป็นต้น ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 6 ปี มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับบริการที่ดี ซื่อสัตย์ จริงใจและถูกกฎหมาย 100% ปลอดภัยไร้กังวลอย่างแน่นอน

ช่องทางติดต่อบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว

ที่อยู่ : 59/302 ม.2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์ : www.cojrecruitment.com
เบอร์โทร : 081-939 5199 คุณนก


Kham Many จัดหาแรงงานต่างด้าว

9. Kham Many จัดหาแรงงานต่างด้าว | ปรับสภาพแรงงาน | ให้คำปรึกษาฟรี

Kham Many สำนักงานบริการ บริษัท คำมะนี จำกัด บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 รับบริการจัดหาแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม มีบริการคุณภาพเยี่ยมยอดจนเติบโตอย่างก้าวกระโดด ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการและแรงงานมากมาย โดดเด่นในเรื่องการให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ ได้รับคำตอบที่กระชับฉับไวดั่งสโลแกนบริษัท “เชียวชาญ รับผิดชอบ ตอบทุกปัญหา” สำหรับขอบเขตการให้บริการนั้นครอบคลุมตั้งแต่สรรหาแรงงาน พิสูจน์สัญชาติ การปรับสถานะแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายและการจัดการด้านเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางติดต่อบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว

ที่อยู่ : สำนักงานบริการ คำมะนี (แยกสถานีรถไฟฟ้า MRT บางพลู) 122/ 47 หมู่ที่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์ : www.khammany.com
เบอร์โทร : 020510522


Passport | Visa | Workpermit | นำเข้าแรงงานต่างด้าว ระบบ MOU

10. Passport | Visa | Workpermit | นำเข้าแรงงานต่างด้าว ระบบ MOU

Global Event : Passport Visa Work Permit บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจรโกลเบิ้ล อีเว้นท์ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการจัดหาแรงงานต่างด้าวและเอกสารที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร ถูกกฎหมายภายใต้เงื่อนไข MOU ให้บริการด้วยความมืออาชีพจนได้รับการยอมรับกันในวงกว้างทั้งผู้ประกอบการและแรงงาน มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานและมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แน่นแฟ้นทั้งในและนอกประเทศ มั่นใจได้เลยว่าแรงงานที่จะได้รับนั้นมีคุณภาพและถูกกฎหมาย 100% มีบริการหลังการขายดีเยี่ยม พร้อมไปด้วยทีมงานมืออาชีพคอยจัดการและแก้ไขปัญหาทุกๆเรื่องตลอดอายุสัญญาการจ้างงานบนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย

ช่องทางติดต่อบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว

ที่อยู่ : เลขที่ 8, 10 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เว็บไซต์ : www.passport.co.th
เบอร์โทร : 02 821 5965


สรุป บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ที่ไหนดี

และนี่ก็เป็น 10 อันดับบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ให้บริการครบวงจร น่าเชื่อถือและทำงานด้วยประสบการณ์แบบมืออาชีพที่อยากจะแนะนำ สำหรับผู้ประกอบการรายใดที่อยากได้แรงงานต่างด้าวมาทำงานด้วยกัน แต่ไม่รู้จะหายังไงและไม่รู้จะเลือกบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ที่ไหนดี หวังว่า 10 บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ที่แนะนำกันไปจะเป้นทางเลือกที่ดีในการตัดสินใจนะคะ

โค้ดส่วนลด shopee