Takra Online Training [บริการอบรมการขายสินค้าออนไลน์]
Service

10 อันดับบริการอบรมที่มีผู้ให้ความสนใจมากที่สุด


- Advertisement - 10 อันดับบริการอบรมที่มีผู้ให้ความสนใจมากที่สุด 1

สารบัญ

10 อันดับบริการอบรมที่มีผู้ให้ความสนใจมากที่สุด

ทักษะในการประกอบอาชีพถือเป็นเรื่องที่สำคัญในยุคนี้ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านอย่างละเอียดจะสามารถสร้างรายในอาชีพได้มากขึ้น โดยปัจจุบันมีการเปิดให้บริการอบรมหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการทำอาหาร ด้านการขายสินค้าออนไลน์ ด้านการบริหารและการจัดการ ฯลฯ การเข้าอบรมจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในอาชีพได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่เราสนใจ นอกจากนั้นยังช่วยแสดงความเป็นตัวตนของผู้อบรมได้มากขึ้น ช่วยให้เห็นปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง การเข้าอบรมไม่ได้มีเพียงแต่การอบรมเฉพาะด้านอาชีพที่สนใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทหรือองค์กรใหญ่ ๆ ที่มีบุคลากรจำนวนมาก เพราะโดยส่วนมากแล้วบุคลากรภายในองค์กรจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท ไม่คิดว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับตนเอง จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้าอบรมในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ และการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ยังมีบริการอบรมอีกหลายประเภทที่น่าสนใจ โดยทางทีมงาน Toprankthailand ได้คัดบริการอบรมที่น่าสนใจมาไว้ให้เป็นตัวเลือก ลองไปดูกันว่ามีด้านไหนบ้าง

One To One [บริการฝึกอบรมด้านงานบริการ]

1. One To One [บริการฝึกอบรมด้านงานบริการ]

เป็นบริษัทในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น ที่เปิดให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์อย่างครบวงจร ให้บริการทั้งในด้านภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายบริษัทมาแล้วมากกว่า 20 ปีและได้รับรางวัลด้านการให้บริการ Contact Center มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการเปิดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านงานบริการในทุกระดับ เหมาะสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีเจ้าหน้าที่ หัวหน้าทีมที่ให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับหลักสูตรนี้ทางบริษัทได้มีการพัฒนาให้เข้ากับลูกค้าทุกระดับ โดยจะมีการทดสอบในด้านทักษะในด้านการบริการเพื่อวิเคาะห์ความสามารถ (Competency Analysis) มีการจัดอบรมทั้งภายในและนอกสถานที่ ทั้งในรูปแบบ Workshop และ Roleplay นอกจากจัดการพัฒนาความสามารถในเบื้องต้นแล้วยังมีการประเมินผลภายหลังการอบรมเพื่อให้ได้ผลอย่างแท้จริง นอกจากที่นี่จะมีบริการจัดอบรมด้านลูกค้าสัมพันธ์แล้วยังมีบริการเช่าระบบ Contact Center อีกด้วย

ช่องทางติดต่อบริการอบรม

https://www.onetoonecontacts.com/


Estate Corner Agency บริการอบรมธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

2. Estate Corner Agency [บริการอบรมธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์]

โดยปกติแล้วที่นี่จะเป็นบริการด้านการรับ ฝาก ซ์้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า 10 ปีโดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอสังหาคอยให้คำปรึกษาแนะนำตอบข้อสงสัยในทุก ๆ ฐานข้อมูลที่ลูกค้าต้องการทราบสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ อาทิ ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม บ้านหรือที่ดินเปล่า ก็สามารถลงทะเบียนฝากขาย-เช่ากับที่นี่ได้อย่างง่าย ๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนายหน้า หรือเจ้าของ นอกนั้นยังมีการจัดอบรมหลักสูตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรพย์มืออาชีพที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยมีขอบเขตเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกความรู้เช่น ในเรื่องของกฎหมาย/นิติกรรมสัญญาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ความรู้ในวิชาชีพ จนถึงในเรื่องของจรรยาบรรณ จัดการอบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ใครที่กำลังสนใจการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ควรพลาด

ช่องทางติดต่อบริการอบรม

https://estatecorneragency.com/


ลักสูตรฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม ไว้หลากหลายมากที่สุด

3. หลักสูตร.com หลักสูตรฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม ไว้หลากหลายมากที่สุด

หากใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะเริ่มทำธุรกิจอะไรดี หรือต้องการใช้เวลาว่างทำอะไรซักอย่างให้เป็นประโยชน์แนะนำให้ลองเข้ามาดูที่เว็บไซต์ “หลักสูตร.com” เป็นเว็บไซต์สำหรับผู้ที่มองหาการอบรมเพื่อนำไปต่อยอดในการทำงาน ศึกษาต่อ หรือแม้กระทั่งพัฒนาบริษัทหรือองค์กร มีการรวบรวมวิทยากรไว้ด้วยกันหลายระดับ Training Course และ Seminar รวมกว่า 100 หลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรการพูด เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน ฯลฯ โดยแต่ละหนักสูตรจะมีชั่วโมงการเรียนที่แตกต่างกันออกไป เว็บไซต์ “หลักสูตร.com” นี้เปรียบเสมือนสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่องค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร ใช้งานได้สะดวกสามารถค้นหาได้ทั้งหลักสูตรที่ต้องการเข้าอบรมและค้นหาวิทยากร เป็นเว็บที่เหมาะสำหรับบุคคลและทุก ๆ องค์กร

ช่องทางติดต่อบริการอบรม

หลักสูตร.com


Industry Network [บริการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์]

4. Industry Network [บริการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์]

ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนและจัดตั้งโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่องยานยนต์และไฟฟ้า ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับยานยนต์อย่างละเอียดเหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในด้านนี้โดยเฉพาะ อาทิเช่น หลักสูตรการแก้ปัญหาคุณภาพ หลักสูตรการตรวจสอบปละติดตามคุณภาพภายใน และอื่น ๆ มีสาระความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนั้นแล้วยังมีบริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโดยจะมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านยานยนต์โดยเฉพาะทำการวิเคราะห์ความผิดปกติในชิ้นส่วนยานยนต์อย่างละเอียด มีเครื่องมือในการตรวจสอบการสั่นสะเทือนของชิ้นส่วนยานยนต์และนำมาวิเคราะความผิดปกติ ยังมีรายละเอียดสาระสำคัญเกี่ยวกับยานยนต์อื่น ๆ อีกมากมายที่น่าสนใจใครที่ตั้งใจจะประกอบอาชีพในสายงานนี้ไม่ควรพลาด

ช่องทางติดต่อบริการอบรม

http://www.thaiauto.or.th/


Genius Training [บริการอบรมด้านโลจิสติกส์]

5. Genius Trainning [บริการอบรมด้านโลจิสติก]

เป็นหลักสูตรให้การอบรมในด้านโลจิสติกครบวงจรเหมาะมากสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในการนำเข้า ส่งออก ธุรกิจการผลิตสินค้า เพื่อเพิ่มความเข้าใจและประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันในโลกของเรานั้นมีธุรกิจเกิดขึ้นมาใหม่ทุก ๆ วัน จึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาความรู้ของบุคลากรบริษัทอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการแข่งขัน การนำเข้า ส่งออกสินค้า เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่มีผลต่อผลกำไรของบริษัท ยิ่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ มีปริมาณมากยิ่งมีต้นทุนในการส่งออกสูง ความเข้าใจเรื่องโลจิสติกที่มากขึ้นทำให้เราสามารถกำหนดราคาของสินค้าที่วางขายได้แม่นยำ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ภายนอกที่เกิดขึ้น หากมีการวางแผนที่ดีย่อมนำไปสู่ชัยชนะ เรื่องของความรู้บุคลากรเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน ยิ่งบริษัทหรือธุรกิจที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ความรู้ในการทำงานมากยิ่งทำให้กระบวนการการทำงานนั้นเร็วมากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น ครอสการอบรมด้านโลจิสติกเป็นอีกหนึ่งครอสที่มีผู้ให้ความสำคัญจำนวนมาก

ช่องทางติดต่อบริการอบรม

http://www.geniustraining.co.th/


Clover-Mind [บริการอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร]

6. Clover-Mind [บริการอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร]

การที่องค์กรหรือบริษัทจะโตได้นั้นมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านเช่นในเรื่องของ สินค้า การบริหาร รวมถึงปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างคือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่ clover-mind สถาบันพัฒนาบุคลากร โดยมีการ วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนกระบวนการ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้พัฒนาบุคคลากรให้เกิดความรู้ความสามารถ โดยมีวิทยากรมืออาชีพคอยให้ความรู้ความบันเทิง มีการทำกิจกรรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนผสมผสานกับความสนุกสนานเพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าอบรมไม่ให้เกิดความน่าเบื่อ สำหรับที่นี่มีองค์กรมากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความไว้วางใจ จึงมั่นใจได้ว่าหลังจบการอบรมไปแล้วบุคกรจะได้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ตัวอย่างหลักสูตรในการฝึกอบรม อาทิเช่น เทคนิคในการประสานงานเพื่อเรียนรู้และความเข้าใจ ทักษะความคิดเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

ช่องทางติดต่อบริการอบรม


ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย [บริการอบรมด้านความปลอดภัย]

7. ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย [บริการอบรมด้านความปลอดภัย]

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม มีความเจริญเติบโตของสิ่งปลูกสร้างและเทคโนโลยีมากขึ้น จึงเกิดอัตราการจ้างงานและจำนวนคนงานที่เพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกันอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ในการปฏิบัติงานความปลอดภัยและการเจ็บป่วยของคนงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะหากเกิดอันตรายขึ้นต่อคนงาน บริษัทก่อสร้างดังกล่าวต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย จึงเกิดศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยและชีวอนามัยขึ้น โดยการอบรมให้ความรู้ในทางวิชาการกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมที่มีได้แก่ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ หลักสูตรการทำงานบนพื้นที่สูง หลักสูตรอัคคีภัย หลักสูตรสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสารเคมี ฯลฯ เหมาะสำหรับหน่วยงานและบริษัทที่มีการปฏิบัติงานของคนงาน

ช่องทางติดต่อบริการอบรม

https://www.shawpat.or.th/


Ez-Admin Training Center [บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์]

8. Ez-Admin Training Center [บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์]

ปัจจุบันเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในสังคมโลกมากขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน หน่วยงานต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ซึ่งหากระบบเน็ตเวิร์คดังกล่าวเกิดการล่มขึ้นมาอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงมีความสำคัญต่อองค์กร ศูนย์ฝึกอบรม Ez-Admin Training Center เปิดอบรมหลักสูตรสำหรับบุคคลและองค์กรที่มีความสนใจในการพัฒนาความรู้เรื่องระบบเครือข่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง ความปลอดภัยของระบบ การออกแบบและติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยหลังจากจบหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง ให้บริการอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการหารายได้เสริมได้อีกด้วย

ช่องทางติดต่อบริการอบรม

https://www.ez-admin.com/


MSC Cooking School [บริการอบรมด้านการประกอบอาหารไทย]

9. MSC Cooking School [บริการอบรมด้านการประกอบอาหารไทย]

รสชาติอาหารไทยนั้นเป็นที่นิยมชมชอบกันในระดับโลกเลยทีเดียว คนไทยมักจะชอบอาหารที่มีรสชาติจัด และชอบทดลองประกอบอาหารด้วยเมนูใหม่ ๆ อยู่เสมอ จะเห็นได้จากร้านอาหารไทยนั้นมีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการอยู่เสมอ ไม่เว้นแม้แต่ร้านอาหารไทยในต่างแดนที่มีผู้ให้ความชื่นชอบเป็นจำนวนมาก ผู้ที่มีฝีมือในเรื่องการประกอบอาหารนั้นจึงสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี สำหรับบางคนที่อยากจะเริ่มต้นเรียนรู้ทักษะด้านการประกอบอาหาร การหาความรู้จากหนังสือหรือวีดีโอเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ลองเข้ามาฝึกอบรมฝีมือที่ MSC Cooking School เน้นพัฒนาบุคลากรในด้านการประกอบอาหารโดยมีการฝึกปฏิบัติอย่างจิงจัง มีผู้ฝึกสอนเป็นเชฟมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญจากรายการชื่อดังอย่างเชฟกะทะเหล็กการันตีความสามารถ ใครที่สนใจในด้านการทำอาหาร MSC เป็นสถานที่ให้ความรู้ที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

ช่องทางติดต่อบริการอบรม

http://www.msccookingschool.com/


Takra Online Training [บริการอบรมการขายสินค้าออนไลน์]

10. Takra Online Training [บริการอบรมการขายสินค้าออนไลน์]

มาถึงยุคสมัยที่การค้าขายออนไลน์นั้นเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ผู้ที่มีสินค้าหรืออยากจะขายของอะไรซักอย่างไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่หน้าร้านให้ยุ่งยากและเสียค่าเช่าร้านโดยแลกกับความเสียงเหมือนสมัยก่อนเพราะปัจจุบันมีแพลตฟอร์มออกมาลองรับในการขายสินค้าออนไลน์เป็นจำนวนมากทำให้ผู้ประกอบการและลูกค้าเข้าถึงกันได้ง่ายมากขึ้นเพียงแค่มีมือถือที่มีแพคเกจอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนก็สามารถทำการซื้อขายได้แล้ว แต่ด้วยความง่ายนี่เองทำให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดเป็นจำนวนมาก สินค้าประเภทเดียวกัน มีร้านค้าขายเหมือนกัน ราคาถูกกว่าหรือแพงกว่า จะทำอย่างไรให้ขายดีและลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำ ที่ Takra Online Training เปิดสอนครอสอบรมการตลาดออนไลน์อย่างเจาะลึก ไม่ว่าจะเป็น การเชื่อมต่อเว็บไซต์เข้ากับ Lazada, Shopee การทำอันดับ SEO ให้ติดหน้า Google หรือการสร้าง Sale Page เหมาะสำหรับคนที่ทำการค้าขายออนไลน์ทุกระดับ

ช่องทางติดต่อบริการอบรม

https://www.takraonlinetraining.com/


สรุป บริการอบรม ที่ไหนดี

ยังมีบริการอบรมอีกมากมายให้สำหรับผู้ที่มีความสนใจเฉพาะด้านได้รู้ลึกถึงรายละเอียดในอาชีพมากขึ้น โดยหลัก ๆ แล้วหากเป็นบริษัทหรือองค์กรโดยส่วนมากจะเน้นความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติบัติงานของบุคลากร เมื่อมีความรู้ความเข้าใจการป้องกันอุบัติเหตุในเบื้องต้นแล้วจะทำให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เกิดความผิดพลาดน้อยลง หรือสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการอบรมความรู้ในการสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำก็ช่วยประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูกได้เช่นเดียวกัน

โค้ดส่วนลด shopee